1. Meditsiiniliste küsimustega võib pöörduda personaalile telefoni teel või E-Perearstikeskuse kaudu.
 2. Sidekanalitele väljaspoolt tööaega ei vastata.
 3. Töövõimetus leht avatakse ainult patsiendi pöördumise päevast. Kui haigestumine toimub nädalavahetustel või riiklikul pühadel, palume kirjutada e-perearstikeskuse kaudu. Hoolduslehe puhul palume täpsustada lapse/pereliikme nime, kellega hoolduslehele jäädakse. Sama reegel kehtib puudumist tõendavate dokumentide väljastamise puhul, selleks peab patsiendi pöördumine olema eelnevalt registeeritud perearstikeskuses.
 4. Arstiga suheldes palume mitte helistada vastuvõtu broneerimiseks või retseptide pikendamiseks.
 5. Perearstiga rääkides: mõelge eelnevalt küsimused, mis soovite küsida, varuge aega, võtke paber ja kirjutusvahend, vajadusel prillid ja kuuldeaparaat. 
 6. Üritame vastata Teie saadetud kirjale ühe tööpäeva jooksul, palume sõnastada oma soov korrektselt.
 7. Kui telefonile kohe ei vastata, lülitub automaatvastaja ja kõne salvestatakse, palume kirjeldada oma tervisemure või soov võimalikult täpselt. Vajadusel Teile helistatakse tagasi.
 8. Retseptide tellimisel palume täpsustada ravimi nimetus ja doos. Lapse tervise küsimustes kirjutada tekstis lapse nimi ja isikukood. Vajadusel Teiega võetakse ühendust. Palume tellida krooniliste haiguste retseptid 1 nädal ette.
 9. Nädalavahetustel ning riiklikel pühadel on perearstikeskus suletud.
 10. Perearsti ja pereõe vastuvõtuaeg on 30 minutit (kaebuste esitamine, läbivaatlus, arutelu ja visiidi dokumenteerimine). Mitmete kaebuste korral planeeritakse vajadusel korduv visiit.
 11. Perearsti ja pereõe vatuvõtule tuleb eelnevalt registreerida (mitme pereliikmega tulles peab igale pereliikmele registreerima eraldi vastuvõtuaja).
 12. Perearstikeskusesse pöördudes (ka helistades) palume tutvustage end (nimi, isikukood).
 13. Perearsti vastuvõtule registreerimata patsiente teenindab pereõde esimesel võimalusel. Ooteaeg võib olla pikk. Õde võtab vastu kab L2080.
 14. Kui Te ei saa kokkulepitud vastuvõtule ilmuda, palume sellest teatada võimalikult kiiresti. Vastuvõtule hilinemisel üle 10 minuti, tuleb uus aeg registreerida. 
 15. Kui arsti või õega on kokkulepitud, et toote uriini- või väljaheiteanalüüsi, siis selle võtame vastu vaid apteegist ostetud või kabinetis väljastatud topsis.
 16. Tööpäeval tellitud retseptid tavaliselt saab kätte 1 päeva jooksul.. 
 17. Koduvisiidi vajaduse otsustab arst. Koduvisiit on tasuline (5 eu). Koduvisiidil on arsti diagnoosimisvõimalused piiratud, puudub võimalus analüüside tegemiseks ja uuringuteks.
 18. Probleemide korral palume võtta ühendust minuarst@minuarst.com.
 19. Nimistusse registreerimise võimaluste kohta palume uurida personalilt.
 20. Email jekaterina.soitu@gmail.com ei ole perearsti tööga seotud, sellelt emaililt patsientide pöördumistele ei vastata. Palume kasutada KONTAKTID rubriigis toodud infokanaleid meiega ühenduse saamiseks.